Πρόσβαση στις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου

Ξέχασα τον κωδικό μου

  

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου είναι δυνατή με χρήση των στοιχείων πρόσβασης που έχετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΑΠΚΥ

Όνομα χρήστη (username): Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. petros.petrou@st.ouc.ac.cy)
Κωδικός πρόσβασης (password): Ο ίδιος με τον κωδικό πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο όνομα χρήστη πληκτρολογήστε ολόκληρη τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συμπεριλαμβανομένου του @st.ouc.ac.cy ή @ouc.ac.cy
Για προβλήματα σύνδεσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το: helpdesk@ouc.ac.cy


Το έργο eUniversity συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Aνάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013